VAN IDEE NAAR CONCEPT NAAR BEDRIJF

Brain Waves is ontstaan uit een continuïteit aan ideeën over bedrijfsconcepten en de wens om processen en/of producten efficiënter te maken. Het begint vaak bij kleine ideeën waar over gebrainstormd moet worden, naar startende bedrijf- of productconcepten tot aan startende bedrijven. Er zijn en zullen altijd processen zijn die verbetering(en) behoeven of ideeën waarover gebrainstormd moet worden.

 

Doordat er een zeer breed interesse vlak is, kan er over vrijwel elk onderwerp gesproken en gedacht worden. Soms zijn oplossingen klein, maar zeer effectief. Ideeën komen en gaan en variëren van goede tot soms ook minder goede ideeën. Het gaat er in de basis om dat erover nagedacht wordt en dat er diverse facetten de revue zijn gepasseerd voordat het resultaat zich aanbied.

potten.png

Ideeën

Brainstorming

Concepten

Bedrijven