Hello.

Welkom bij concept 11
 

Concept 11 is een combinatie tussen een post-it, sociaal platform en mindmap applicatie. Het is bedoeld om de grote hoeveelheid aan informatie die er is in de maatschappij te herstructureren en te versimpelen in gebruik. Voor overheidsinstanties en bedrijven kan er effectiever omgegaan worden met documenten, werkprocessen, folders, boeken en wet- en regelgeving. Hierdoor kunnen medewerkers en gebruikers informatie beter en effectiever opslaan en hierdoor beter functioneren. De algemene vrijetijdsgebruiker zal middels deze applicatie mogelijkheden krijgen om persoonlijke, uitgezochte en verkregen informatie beter te kunnen bundelen en te delen met zijn of haar vrienden en familie.

Concept 11 gaat een bijdrage leveren aan het verhelpen van diverse maatschappelijke problemen.

Brain Waves is van mening dat concepten ontwikkelen tot een volwaardig product of bedrijf het beste gaat middels “co-creatie”. Dit wil zeggen dat er in een samengesteld collectief wordt gewerkt aan een concept. Het voordeel hiervan is dat het ontwikkelen vele malen sneller gaat en dat elke persoon zijn eigen kwaliteit meeneemt aan tafel. Hier kan men zich focussen op hetgeen waar men goed in is. Hiermee hebben we het idee dat dit onder andere de productiviteit, kwaliteit en enthousiasme stimuleert. Wat resulteert in een leuk, kwalitatief en gepassioneerd product of bedrijf.

Nu

Brain Waves is opzoek naar mensen die mee willen denken en werken aan concept 11. 

Wat voor mensen hebben we nodig? Voor de eerste opstart zijn we in ieder geval op zoek naar:
 

  1. (Lead-)developer en/of data architect, een persoon die de basisstructuur van de applicatie kan ontwerpen. Tevens eerste aanzet kan maken en belangrijke technische keuzes kan nemen. 

  2. App ontwikkelaar welke haar/zijn visie neer kan zetten in de app.

  3. UI / UX designer, iemand die volledige controle krijgt over de look en feel van de applicatie. Iemand die volledig op de hoogte is wat er is en hoe dit neergezet moet worden. 

OF

  1. Bestaand IT bedrijf of investeerder die de uitdaging met ons aan wilt gaan om een fantastisch concept neer te gaan zetten. 

Laten we eens koffie gaan drinken!

Geschiedenis

2021

Actieve vormgeving van concept 11 is tot stand gekomen. Hierbij is het concept geregistreerd als intellectueel eigendom. Eerste functionele uitwerking is gemaakt middels een functioneel prototype. 

2022

Een NDA (non-disclosure agreement) is ontwikkeld ten behoeve van concept 11, wat het delen van concretere informatie met mensen mogelijk maakt.

NDA

NDA staat voor Non-disclosure agreements. Individuen en bedrijven gebruiken deze overeenkomsten om ideeën te beschermen. De persoon of bedrijf die dit ondertekend geeft hiermee aan dat de gegeven informatie geheim gehouden wordt.

Toegang tot concept 11